Wat betekent WerkWaardig?


Lees ook de nieuwe folder over Project Natuurlijk Werken

WerkWaardig betekent:

  • weten wat je wil en daarvoor kunnen kiezen
  • ik zeggen tegen je verlangen en daar verantwoordelijkheid voor nemen
  • weten wat jouw talent is en van daaruit je werk vorm geven
  • zelf je toekomst uitstippelen en je omgeving vragen wat je daarbij nodig hebt.

Jouw werk begint bij jezelf en niet bij wat je moet van anderen. Het arbeidstraject WerkWaardig heeft als doel om deelnemers op het spoor te brengen van wat ze werkelijk willen met hun werk in verbinding met wie ze als mens zijn.

Dit vanuit de overtuiging dat deze zelfkennis een goede basis vormt om dat werk vorm te geven dat voor jou en jouw omgeving zinvol is. Het geeft je meer vertrouwen ten opzichte van je omgeving en het vergroot je keuzemogelijkheden.

Recente ervaring van een deelnemer aan WerkWaardig arbeidstraject
"De begeleiding bij werkwaardig is mij erg goed bevallen. Met name omdat ik eigenlijk meteen het gevoel kreeg dat ikzelf echt centraal stond in het geheel.
Waar mogelijk werden vooral ook mijn kwaliteiten en ambities benadrukt in het traject, waardoor je echt het idee kreeg dat vooral mijn belangen goed behartigd werden.
Ook is er zo gericht mogelijk geprobeerd mijn dromen te combineren met de huidige realiteit en wat er op korte termijn haalbaar is, icm. het kijken naar de beste route voor het realiseren van mijn dromen op de lange(re) termijn. Ook word je er op meerdere vlakken gestimuleerd om over wat onconventionele zaken na te denken en die vervolgens proberen te benoemen. ( zoals bv. het zo concreet mogelijk uitwerken van al je dromen op zoveel mogelijk vlakken, en dat op papier zetten)
Verder voelde ik me erg op mijn gemak tijdens de gesprekken en dat is natuurlijk ook geen onbelangrijk detail.
Kortom kan ik het iedereen aanraden die behoefte heeft aan zeer persoonsgebonden begeleiding."