Een tuinman in een tuin met mensen


vrijdag, 30 september 2011 10:24

In het begin van de zomer heb ik een week als stagiaire bij WerkWaardig meegelopen. In dit arbeidstraject zeggen ze niet alleen van de deelnemer uit te gaan, maar doen ze dat ook werkelijk.
Het gaat er in dit traject niet over aan het werken moeten van Sociale Zaken of het UWV. Hier gaat het er om wat de deelnemer echt wil met zijn toekomstige werk en dat in relatie te brengen met wie hij als persoon is.
De meeste deelnemers hebben nog niet helder voor ogen wat ze echt willen en wie ze als persoon precies zijn. Om dat te ontdekken is er het project ‘Natuurlijk Werken’. De deelnemers van dit project leren hier zichzelf kennen, door veel in de natuur en op een creatieve manier bezig te zijn. De natuur geeft hen inspiratie, rust en helpt hen om hun kwaliteiten te ontdekken.
Het project zelf kent veel structuur en een vast dagritme, dat is belangrijk voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden zoals op tijd komen. Daarnaast wordt er samen gekookt en gegeten. Het samen nuttige van een voedzame maaltijd schept en band en heeft een licht therapeutische werking.
Naast het werken in de tuin worden er ook kringgesprekken gehouden waarin op therapeutische wijze wordt gewerkt. Daarin wordt gewerkt aan zelfkennis, houding en zelf opgestelde doelen. Daarnaast zijn er ook nog persoonlijke begeleidingsgesprekken waarin de hoofdvraag is: “Wat is er nodig voor groei?” Er worden doelen gesteld en geconcretiseerd, door middel van opdrachten wordt hier aan gewerkt.
Opvallend is de sfeer die rond dit traject hangt. De deelnemers komen in een veilige en fijne sfeer terecht waar ruimte is om te groeien. Het werken in de natuur heeft de magische combinatie van de energie van de buitenlucht, het lekker met de handen bezig zijn en de vrijheid om te communiceren, te leren en te groeien.
De deelnemers zijn stuk voor stuk boeiende mensen met een eigen persoonlijkheid. Uit de gesprekken die ik met hen gevoerd heb, is duidelijk geworden hoezeer zij dit traject waarderen. Uit hun verhalen komt duidelijk naar voren dat ze flink aan zichzelf gewerkt hebben en vooral veel zelfkennis opdoen.
Mensen zijn niet anders dan planten; om te groeien hebben ze voeding nodig, niet te veel en niet te weinig. Om te ontdekken wat en hoeveel ze precies nodig hebben, moet je goed waarnemen en op onderzoek uit gaan. De uitkomst daarvan geeft veel inzichten en dan kun je aan de slag gaan, met als eindresultaat schitterende bloemen en planten.
Tot slot wil ik Tom graag bedanken dat ik een kijkje in zijn tuin met mensen heb mogen nemen en de deelnemers voor hun openhartigheid om hun verhaal met mij te delen. Het was een leerzame ervaring om getuige te mogen zijn van dit prachtige project.

Krista