HALL OF FAME leerwerk/activeringstrajecten


Vanaf dit jaar 2011 biedt de Hall of Fame in samenwerking met WerkWaardig arbeidstraject leerwerk/activeringstrajecten aan. De doelgroep bestaat uit WIJ-jongeren die in eerste instantie niet direct de stap naar werk en/of opleiding kunnen zetten en hierbij eerst ondersteuning nodig hebben (kwetsbare jongeren). Jongeren waarbij de kans groot is dat ze zullen afhaken bij trajecten die worden aangeboden door bv. Tilburg at Work. Doel is dat deze jongeren bij de Hall of Fame zo worden begeleid dat ze na loop van tijd (6 tot 9 maanden) deze stap wel kunnen zetten.

Het traject bestaat uit verschillende onderdelen; er wordt gewerkt aan een profiel, dat inzicht geeft in de kwaliteiten en beperkingen van de deelnemer. Er is aandacht voor de persoonlijke belemmeringen, die de deelnemer weerhoudt om stappen te zetten. Bijvoorbeeld verslaving, schulden, huisvesting. En de deelnemer krijgt een leerwerkplek aangeboden bij de Hall of Fame. Er zijn verschillende werkvelden, waarbij gekeken kan worden welke het meest aansluit bij de mogelijkheden van de deelnemer. Er is keuze uit de volgende werkvelden; techniek, onderhoud, receptie, kantoor en administratie, skatepark, programma en workshops, schoonmaak, productie, horeca. Vanuit dit werkveld kan de deelnemer ervaring opdoen, werkritme en die vaardigheden ontwikkelen die voor de volgende stap (werk/opleiding) bruikbaar zijn. Het traject wordt afgesloten met een certificaat. De kracht van de Hall of Fame bestaat uit een feit dat er een werkomgeving en manier van werken wordt aangeboden die voor deze doelgroep aantrekkelijk is, daar waar zij in een meer reguliere werkomgeving dreigen af te haken. Het Hall of Fame leerwerktraject biedt de deelnemer een kans om vanuit de eigen gevonden basis verder te groeien naar stappen in de Tilburgse samenleving.

In 2011 zal het traject in de vorm van een pilot worden aangeboden met name aan klanten die reeds bij de Hall of Fame werkzaam zijn. Vanaf het najaar van 2011 kunnen klanten worden aangemeld door opdrachtgevers, zoals Sociale Zaken Tilburg en zullen starten in een nieuwe groep. Aanmelden graag via WerkWaardig.

Het traject wordt begeleid door Bob Caarels van de Hall of Fame en Tom Ribbens en Gebi Rodenburg van WerkWaardig arbeidstraject.
Voor meer info over de Hall of Fame en WerkWaardig kijk op de websites:

Hall of Fame: voorbeeld voor werken in de toekomst