Inspiratie

Boeken

Films

 • De Alchemist (Paolo Coelho)
 • Synchroniciteit (Joseph Jaworsky)
 • Een nieuwe aarde (Eckhart Tolle)
 • Je kunt de wereld veranderen (Ervin Laszlo)
 • De laatste resten van het oude zonlicht
  (Thom Hartmann)
 • Het Veld ( Lynn McTaggart)
 • De helende reis (Brandon Bays)
 • Water weet het antwoord (Masaru Emoto)
 • Negen facetten van eenheid (A.H. Almaas)

 • Himalaya
 • Whalerider
 • Snowwalker
 • Billy Elliot
 • Finding Forrester
 • Dead Poets Society
 • Vengo
 • Travelling Birds
 • Forrest Gump
 • Fly away home
 • Powder
 • What the bleep do we know
 • Les Choristes
 • The Constant Gardner
 • Erin Brockovich
 • Jerry Macguire
 • Bend it like Beckham
 • Good Will Hunting
 • As it is in heaven
 • Das Leben der AnderenVanaf nu is mijn leven van mij Ik heb maar zo'n korte tijd op aarde En mijn verlangen heeft me hier gebracht Alles wat mij ontbrak En alles dat ik vergaarde En toch is het de weg Die ik verkoos Mijn vertrouwen was eindeloos Dat mij een klein stukje toonde Van de hemel die ik nooit vond Ik wil voelen dat ik leef Al mijn dagen lang Ik wil leven zoals ik wil Ik wil voelen dat ik leef In de wetenschap dat ik goed genoeg was

Ik ben nooit mijzelf verloren Het sliep alleen in me Misschien had ik nooit een keuze Behalve dan de wil om te leven Het enige dat ik wil is gelukkig worden Zijn wie ik ben En sterk en vrij zijn De dag uit de nacht zien opkomen Ik ben hier En mijn leven is alleen van mij En de hemel waarvan ik overtuigd was Bleek ergens daar te zijn Ik wil voelen dat ik mijn leven geleefd heb Zoals ik wil! 

Uit de film: As it is in heaven

'Ik ben de koning van Salem,' had de oude man gezegd. 'Waarom praat een koning met een herder?' vroeg de stomverbaasde jongen verlegen. 'Daar zijn verschillende redenen voor. Maar laten we zeggen dat de belangrijkste is dat jij in staat bent geweest je eigen legende waar te maken.' De jongen wist niet wat eigen legende was. 'Dat is datgene wat je altijd hebt willen doen. In het begin van zijn jeugd weet iedereen wat zijn eigen legende is. Op die leeftijd is alles duidelijk, alles is mogelijk en niemand is bang om te dromen van alles wat hij zou willen in zijn leven. Maar met het verstrijken van de tijd steekt een geheimzinnige kracht de kop op, die probeert te bewijzen dat het onmogelijk is de eigen legende waar te maken.' De jongen begreep niet veel van wat de oude man allemaal zei, maar hij wilde weten wat 'geheimzinnige krachten' waren.

'Dat zijn krachten die ogenschijnlijk niet deugen, maar die je in feite leren hoe je je eigen legende waar moet maken. Ze zijn bezig je geest en je wil voor te bereiden, want er bestaat een grote waarheid op deze planeet; wie je ook bent of wat je ook doet, als je echt iets wil, komt dat doordat die wens ontstaan is in de ziel van het heelal. Dat is jouw missie hier op aarde.' 'Ook als dat alleen maar reizen is? Of trouwen met de dochter van de stoffenhandelaar?' 'Of een schat zoeken. De ziel van de wereld wordt gevoeld door het geluk der mensen. Of door verdriet, afgunst, jaloezie. Je eigen legende waarmaken is de enige verplichting van de mens. Alles is een. Als je iets wilt, spant het hele universum samen om ervoor te zorgen dat je je droom verwezenlijkt.'

Uit: De Alchemist van Paolo Coelho

Hoe dieper ik mijn verlangen spreken laat, hoe meer ik besef dat ik een kunstwerk ben en dat ik mijn leven tot een kunstwerk maken kan, dat ik scheppen kan, zoals ik geschapen ben.

Marcel Derkse

De omvorming van mijn wonden tot parels betekent voor mij op de eerste plaats dat ik mijn wonden als iets kostbaars beschouw. Daar waar ik gewond ben, ben ik ook gevoelig voor mijn medemensen. Ik begrijp ze beter. En waar ik gewond ben, raak ik mijn eigen hart, mijn eigenlijke wezen. Ik geef de illusie op dat ik volkomen gezond en sterk en volmaakt ben. Ik realiseer me mijn gebrokenheid. Dat houdt me vitaal en maakt me menselijker, barmhartiger en milder. Daar waar ik gewond ben, ligt ook mijn schat. Daar kom ik in aanraking met mijn eigenlijke zelf en met mijn roeping. Daar ontdek ik mijn capaciteiten. Alleen de gewonde dokter is in staat te genezen. Dat wisten de Grieken al.

Anselm Grün

Het probleem van deze wereld is niet zozeer dat er mensen zijn met ongezonde, verkeerde ideeën zijn; er lopen veel mensen rond die niet geschikt zijn voor hun werk, niet trouw zijn aan zichzelf. De politiek is niet het probleem. Het zit dieper. Het voert terug naar het onderwijs, naar het individu. Veel mensen vervullen beroepen die in strijd zijn met hun ware aard. Op die manier dragen zij niet het beste bij aan de wereld. Als je niet doet wat jij moet doen, zie je de wereld verkeerd en wat je bijdraagt, draag je ook op de verkeerde manier bij. Als een boer beeldhouwer wil worden en een beeldhouwer schilder en een schilder activist, dan raakt de wereld verward. Politici die geen politici behoren te zijn, voeren verkeerd beleid. En slechte journalisten zorgen voor slechte journalistiek. Het gaat om je roeping. Als meer mensen trouw zouden zijn aan hun roeping, zou er meer geluk zijn in de wereld.

Ben Okri

VRIJ KIND Ik wil leren, zeg je. Ik weet, zeg je. Ik heb jouw vorm niet nodig. De vorm die mij afleert wat ik al weet. Ik hoef niet van de wereld te zijn. ik ben van mezelf. Jij hoeft me niet te leren wat ik al weet. Ik weet! Ik wil leren wat ik weet. Ik wil leven wat ik weet.

Tom Ribbens

Het kan me niet schelen hoe jij je brood verdient, ik wil weten waar je warm voor loopt en of je durft te dromen van de vervulling van je meest dierbare verlangens.

Oriah Mountain Dreamer

Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn, onze grootste angst is dat we onmeetbaar krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het meeste bang voor zijn. We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant, prachtig, talentvol, fantastisch zou zijn. Wie ben je eigenlijk om dat niet te zijn. Je bent een kind van God. Jezelf klein voordoen dient de wereld niet. Er is niets verlichtends aan om te krimpen Opdat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen in je buurt. We zijn bedoeld om te stralen zoals kinderen doen. We zijn geboren om de glans van God te manifesteren die in ons is. Het zit niet in sommige van ons; het zit in iedereen. En als we ons eigen licht laten schijnen, geven wij onbewust andere toestemming om hetzelfde te doen. Wanneer wij bevrijd zijn van onze angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Marianne Williamson

Wij, jij en ik, hebben het in ons om in onze eigen buurt scheppend te zijn, om iets uit het enorme universum, uit de wereld van bedoelingen, op onze eigen manier hier naar toe te brengen. Het geeft ons een enorme betekenis. De schepping is afhankelijk van jou. Anders gezegd, wij vertegenwoordigen de bedoeling. En als je het niet doet, mist de schepping een essentiële bijdrage, maar gaat gewoon door.

Jan de Dreu

AMBACHT Iedere ambachtsman zoekt naar wat er niet is Om zijn ambacht te beoefenen. Een bouwvakker zoekt naar het verrotte gat, Daar waar het dak instort. Een waterdrager zoekt een leeg vat uit, Een timmerman stopt bij het huis dat geen deur heeft. Arbeiders haasten zich naar een aanwijzing die op de leegte duidt, die ze dan beginnen te vullen.

Rumi