Museumbezoek

MUSEUMBEZOEK ALS WEZENLIJK ONDERDEEL VAN ARBEIDSTRAJECT WERKWAARDIG Aangekomen bij het werk van Bill Viola (vijf beeldschermen die op bijzondere wijze een overzicht vormen van hoe een dag eruit ziet van één vrouw in dezelfde ruimte) was ik me plots bewust van het feit dat dit het enige exemplaar is dat er in de wereld aanwezig is. En dat dit nu hier in Tilburg in de Pont hangt. Mijn besef van waarde van deze arbeid van deze kunstenaar. Voor mij kan kunst de ultieme vorm zijn van werk als de uitdrukking van wie je bent. Naakter kan eigenlijk niet. In het schilderij etc. laat je jezelf zien en dat is bijzonder kwetsbaar, waarschijnlijk de reden waarom zoveel kunstenaars het moeilijk vinden om met hun werk naar buiten te komen. Of anders gezegd: dat het naar buiten komen met dat wat je hebt gemaakt, zoveel weerstand en draken oproept. Die weerstand en draken kunnen zo groot zijn, dat een kunstenaar kan besluiten om dan maar nooit met een werk naar buiten te komen.Veel van ons zijn ver weg van het werken vanuit de waarde van dat ene unieke product (schepping), wat niet is te vervangen door wat of wie dan ook. In onze samenleving is het juist de norm dat werk altijd te vervangen is door een ander. Werk gevangen in procedures en modules, zodat het menselijke, dat wat werk uniek maakt en waarde geeft, tot het minimum wordt beperkt. Immers: mensen maken fouten. En fouten maken kost geld. Het trieste is dat met dit uitgangspunt ook al het scheppende van de mens wordt uitgesloten en het werk dat de meeste mensen doen een gemiddelde is van wat werkelijk mogelijk is.

Daarom is een bezoek aan een museum voor mij zo inspirerend. Omdat het mij confronteert met uniek werk, dat als het goed is, vanuit inspiratie is geboren. Het doet mij ook verlangen naar dat ene ding dat ik zou willen doen. Het lijkt me heerlijk om de hele dag met mijn volle aandacht aan één ding te kunnen werken, in plaats van de tien dingen die ik soms tegelijk doe. Dat is de reden dat een museumbezoek een belangrijk onderdeel is van het arbeidstraject WerkWaardig. Omdat de kunst die er aanwezig is deelnemers kan raken en brengen bij hun eigen verlangen en inspiratie om dat werk te doen dat echt bij hen past.