Methodiekontwikkeling


werken is spelen voor volwassenen

Het doel van WerkWaardig is om deelnemers/klanten op het spoor te brengen van hun eigen motivatie ten aanzien van werk om er daarna vorm aan te geven. Als je bent vastgelopen in je werk of als je niet weet wat je wilt, dan is het belangrijk om eerste de weg naar binnen te gaan, naar jezelf, om daarna op een nieuwe manier je werk in de buitenwereld vorm te geven. Deze stappen worden zorgvuldig begeleid. Vaak zijn er bovendien belemmerende factoren aanwezig in de huidige omstandigheden van de klant, die ook worden meegenomen in het traject. WerkWaardig neemt de klant als uitgangspunt en probeert samen met hem of haar die ingredienten toe te dienen, waardoor de beweging vanuit de klant zelf ontstaat. Als een plantje dat boven de grond uitkomt en naar de zon toegroeit.

INSTRUMENTEN
WerkWaardig gelooft dat het eigen verlangen een belangrijk ingredient is om in beweging te komen ten aanzien van werk. Dit verlangen wordt aan het begin van het traject bewust gemaakt, duidelijk benoemd en in de tijd gezet zolang het traject duurt. Deze lengte kan varieren van in de meeste gevallen 6 tot 12 maanden. Of er nu veel aan de hand is in iemands persoonlijke leven of dat er direct ruimte is om met werk aan de slag te gaan, dit verlangen, wens, thema of leervraag wordt altijd als beginpunt genomen van het traject.Een belangrijk ingrediënt aan het begin van het traject is het maken van een profiel. Dit profiel bevat informatie over de verbinding tussen de klant en het werk dat hij wil gaan doen. Het profiel bevat een 4-tal onderdelen en zet het onderwerp werk in een breder perspectief. Op de eerste plaats is er het niveau van de DROOM. Hierin wordt een beeld gemaakt van het meest ideale, gewenste plaatje van het leven van de deelnemer inclusief de plek dat werk hierin heeft. Op de tweede plaats is er het TALENT. Hier benoemt de klant zijn beste kwaliteit, waarvan hij zegt: hiermee ben ik geboren, van daaruit wil ik mijn werk vorm geven. Het benoemen van het talent kan een ware eyeopener zijn, waardoor iemand in beweging kan komen.

Dan is er de FUNCTIE. Dit is de vorm waarin het talent zich wil uitdrukken en de volgende stap die hierin zal worden ondernomen. Ten slotte is er de DRAAK, een term die alle belemmeringen en obstakels vertegenwoordigt die er zijn om de volgende stap te kunnen zetten. Dat kunnen belemmeringen in de omstandigheden zijn, maar ook oude patronen die iemand weerhouden om stappen te zetten. Vaak is het benoemen van de eigen draak een belangrijke stap om dit obstakel te verkleinen en hanteerbaar te maken. Het blijkt dan zelfs dat het aanvaarden van deze belemmering een weg kan zijn naar het talent van iemand en het vormgeven daarvan.

In deze eerste fase van het traject kan het belangrijk zijn dat deelnemers werkervaring en werkritme opdoen. De mogelijkheid is aanwezig om een individueel traject te combineren met deelname aan dagbestedingsproject Natuurlijk Werken. Een bijkomend positief effect kan zijn, dat dit iemand uit zijn isolement haalt en met andere deelnemers in contact komt. Het blijkt dan dat men dingen van elkaar herkent, er wordt zelfvertrouwen opgedaan en men wordt sterker om in een later stadium de stap naar werk te zetten.
Zie voor meer info de folder op de home-pagina van deze site.

In het traject van WerkWaardig krijgt de klant verschillende vormen van inspiratie aangereikt. Dat kunnen teksten zijn, films, maar ook een bezoek aan museum de Pont behoort tot de mogelijkheden. Wordt deelgenomen aan dagbestedingsproject Natuurlijk Werken dan krijgt de deelnemer thema-bijeenkomsten aangeboden. Dit alles om de deelnemer op het spoor te brengen van de eigen motivatie ten aanzien van werk.

Als de deelnemer na een aantal maanden klaar is om de stap naar werk te zetten volgt de fase van de bemiddeling naar werk. Dit kan individueel, maar ook met een groepje deelnemers die toe zijn aan dezelfde stap. In een aantal bijeenkomsten wordt gezocht naar de verschillende manieren die er zijn om de stap te zetten naar werk. Cv's worden gemaakt of aangepast. Sollicitatiebrieven worden geschreven, zowel naar bestaande vacatures als naar organisaties waar de deelnemer graag zou willen werken. De stap naar het opzetten van een eigen eenmanszaak of onderneming is ook mogelijk, zie ook de beschreven casus op deze site. Eventueel wordt samen met WerkWaardig afspraken gemaakt met potentiele werkgevers.

Onder het kopje cijfers en feiten kun je zien wat de resultaten zijn van de trajecten die WerkWaardig heeft begeleid. Onder het kopje tevredenheidsonderzoek kun je zien hoe deelnemers de begeleiding van WerkWaardig hebben ervaren.