Project Natuurlijk Werken

In de eerste fase van het traject kan het belangrijk zijn dat deelnemers werkervaring en werkritme opdoen. De mogelijkheid is aanwezig om een individueel traject te combineren met deelname aan dagbestedingsproject Natuurlijk Werken. Een bijkomend positief effect kan zijn, dat dit iemand uit zijn isolement haalt en met andere deelnemers in contact komt. Het blijkt dan dat men dingen van elkaar herkent, er wordt zelfvertrouwen opgedaan en men wordt sterker om in een later stadium de stap naar werk te zetten.

Zie voor meer info:
www.projectnatuurlijkwerken.nl